Přihlášení
Login:
Heslo:

Zaslání zapomenutých údajů :
Zadejte e-mail, který jste zadali při registraci. Zapomenuté přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Váš email.
Email:   
dražba dříví

Informace k využití elektronického nástroje e-aukcedrivi.cz, státními institucemi

Prodej dříví a dřevních produktů přes elektronickou aukci dříví provozovanou na webovém portále http://www.aukcedrivi.cz, nenaplňuje znaky veřejné zakázky a proto není vyžadována certifikace podle vyhl. č. 9/2011 Sb.

V případě, že by státní organizace nakupovala dříví přes elektronickou aukci dříví provozovanou na webovém portále http://www.aukcedrivi.cz, ( tzn. realizovala veřejnou zakázku), je třeba splnit ust. § 149 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb.- zadavatel musí zajistit, aby elektronický nástroj prokazatelně splňoval požadavky stanovené zákonem a prováděcími předpisy. Pokud elektronický nástroj má certifikát shody - tato shoda je prokázána, ale zadavatel může shodu prokázat i jíným způsobem ( např. v konkrétním případě dané veřejné zakázky třeba znaleckým posudkem).

Na základě výše uvedeného právního výkladu, sděleného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Odboru veřejného investování, oddělení správy ISVZ a elektronizace zadávání veřejných zakázek, mohou tento portál plně využít k prodeji dříví všechny státní příspěvkové organizace, územní samosprávní celky, správy lesů národních parků, správy vojenských lesů, správy lesů v majetku měst a obcí apod.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Organizátor aukcí společnost Bohemia Brethren, s.r.o. je registrován pod č. 00043786 / 001 na Úřadě pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, Plk. Sochora 27, PSČ 170 00, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.)

Osvědčení o registraci.pdf