Přihlášení
Login:
Heslo:

Zaslání zapomenutých údajů :
Zadejte e-mail, který jste zadali při registraci. Zapomenuté přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Váš email.
Email:   
dražba dříví

Registrace

Čtyři kroky k užívání aplikace aukcedrivi.cz

Před tím, než se zaregistrujete , seznamte se, prosím, s dokumentací elektronické aukce na stránce "Informace"
Registrace do systému elektronických aukcí je bezplatná.

1. krok: Registrace do databáze Uživatelů elektronických aukcí Organizátora - společnosti Bohemia Brethren, s.r.o. Na této webové stránce je možné zaregistrovat oprávněnou osobu, která bude mít po úspěšné registraci přístup do aplikace.

Všechny údaje, které Zájemce vyplní do registračního formuláře, jsou závazné a v okamžiku odeslání registrace jsou exportovány do Smlouvy o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukci dříví a následně zaslány formou elektronické pošty k podpisu.

Před tím, než přistoupíte k registraci, je nutné stanovit jméno oprávněné osoby jednat za Zájemce. Pouze oprávněná osoba má možnost vstoupit do aplikace a vyhlašovat aukce nebo podávat nabídky.

2. krok: Podpis Smlouvy o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukcích dříví spolu s příslušnou Přílohou č.1 (Obchodní podmínky a pravidla elektronické aukce dříví).Tyto dokumenty Vám budou po úspěšné registraci zaslány automaticky ve formátu *pdf na e-mail oprávněné osoby uvedené v registraci. Smluvní dokumenty najdete také ve svém uživatelském účtu po přihlášení do aplikace aukcedrivi.cz. Zaslané smluvní dokumenty vytiskněte. Smlouvu parafujte podpisem odpovědného (statutárního) zástupce.

3. krok: Podepsanou Smlouvu (bez Přílohy) ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu Bohemia Brethren, s.r.o. Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, nebo postačí smlouvu vytisknout, podepsat, naskenovat a sken zaslat emailem na adresu organizátora aukcí: info@bobre.cz. Poté co podepsané dokumenty obdržíme, bude Vám do 24 hodin aktivován uživatelský účet do aukčního systému o čemž budete informováni emailem. Jedno vyhotovení Smlouvy podepsané elektronickým podpisem Organizátora aukcí Vám bude obratem zasláno v příloze emailu zpět na Vaši emailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

4. krok: Po aktivaci uživatelského účtu se můžete přihlásit do prostředí internetové aukční aplikace pod svými přihlašovací údaji, které jste zadali při registraci. Následně máte možnost uveřejňovat své aukce, nebo podávat cenové nabídky na vyhlášené aukce. o které má zájem.

Vyplnění polí označených * je nezbytné k dokončení registrace.


Firemní údaje
  1. V případě, že nejste firma vyplňte jméno a příjmení
  2. V případě, že nemáte IČ, vyplňte rodné číslo bez lomítka
  3. případě, že nemáte DIČ, vyplňte: neplátce
  4. V případě, že nejste zapsán v OR vyplňte: NE
Osoba oprávněná jednat za firmu
Přístupové údaje
  1. Stanovte si své přihlašovací jméno
  2. Stanovte si své přihlašovací heslo
Doplňující údaje
  1. Odlišné adresy od sídla firmy
Odlišná fakturační adresa
Odlišná korespondeční adresa
Opište kontrolní kód*
Znovu zkontrolujte všechny údaje a "Odešlete registraci"

Po odeslání registrace Vám bude na e-mail, který je uveden u „Osoby oprávněné jednat za firmu a pověřené k užívání aplikace“, zaslána vygenerovaná „Smlouva o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukcích dříví, spolu s Přílohou č.1.“. Oba dokumenty také najdete po přihlášení do systému ve správě svého uživatelského účtu.

Smlouvu (bez Přílohy č.1) ve dvou vyhotoveních vytiskněte, stvrďte podpisem oprávněného zástupce a ve dvou vyhotovení zašlete na adresu Organizátora: Bohemia Brethren, s.r.o., Mlýnská 500, 37382 Boršov nad Vltavou, nebo postačí smlouvu vytisknout, podepsat, naskenovat a sken zaslat emaielm na adresu organizátora aukcí: info@bobre.cz.

Poté, co nám smlouva bude doručena, bude Vám nejpozději do 24 hod. aktivován Váš uživatelský účet a Vy se budete moci pod svými přihlašovacími údaji přihlásit do prostředí aplikace. Jedno podepsané vyhotovení Smlouvy Vám emailemn zašleme zpět.